Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Αξιολόγηση Σύστασης Σώματος

Στο γραφείο μου πραγματοποιούνται εξειδικευμένες και με υψηλή ακρίβεια μετρήσεις Ανάλυσης Σύστασης Σώματος, με τη βοήθεια του μηχανήματος TANITA BC-418. Έτσι, έχουμε πληροφορίες για τον Μυϊκό Ιστό, τον Λιπώδη Ιστό, τα Συνολικά Σωματικά Υγρά (TBW), την Άλιπη Μάζα (FFM), το BMI, την αναλογία Μέσης/ Περιφέρειας (WHR), το Σπλαχνικό Λίπος και το BMR.  

Επιπλέον, γίνεται Τμηματική Ανάλυση και αξιολόγηση Άλιπης Μάζας και Σωματικού Λίπους (χέρια, πόδια, κορμός). Η μέτρηση αυτή  είναι ένα σημαντικό εργαλείο που απεικονίζει την κατάσταση των εξεταζόμενων, βοηθά να καθορίζουμε τους στόχους και να ελέγχουμε την πρόοδο και το αποτέλεσμα. 

"

Ξεκινήστε σήμερα μια ισορροπημένη διατροφή χωρίς στερήσεις και ενοχές !

Επίσης παρέχεται η μοναδική δυνατότητα οπτικοποίησης των αποτελεσμάτων της λιπομέτρησης μέσω του ειδικού λογισμικού SOMA της εταιρείας Serinth.

Το λογισμικό SOMA  μας παρέχει: