Αθλητική Διατροφή

Η διατροφική παρέμβαση είναι πολύ σημαντική στην απόδοση όλων των αθλούμενων. Οι αθλητές αντιμετωπίζουν πολλές προκλήσεις και δυσκολίες στην επίτευξη των εξατομικευμένων ενεργειακών τους απαιτήσεων , οι οποίες κυμαίνονται από την δυσκολία πρόσληψης επαρκούς ενέργειας, προκειμένου να καλυφθούν οι υψηλές ενεργειακές ανάγκες, έως την ανάγκη περιορισμού της ενεργειακής πρόσληψης για την επίτευξη και διατήρηση χαμηλού σωματικού βάρους και λίπους.

"

Σχεδιάζουμε μαζί εξατομικευμένα και ισορροπημένα προγράμματα διατροφής πάνω στις συνήθειες και στην καθημερινότητα σας.

Food photo created by senivpetro - www.freepik.com

Σύμφωνα με τις καθημερινές διατροφικές απαιτήσεις και την εκτίμηση σύστασης σώματος, ετοιμάζουμε ένα διατροφικό πλάνο βασισμένο στο άθλημα και στις ενεργειακές ανάγκες του αθλούμενου, με σκοπό τόσο την μεγιστοποίηση της απόδοσης του, όσο και την επίτευξη στόχων, όπως η βελτίωση της σωματικής σύστασης και η πρόσληψη ή η απώλεια βάρους.